Bitestikelinflammation (epididymit)

Bitestikelinflammation, också kallad Epididymit, är en medicinsk term som väcker oro bland många män och beskriver en inflammation i bitestiklarna som är rörformade strukturer som spelar en avgörande roll i lagringen och transporten av spermier. Det är ett tillstånd som kan förekomma plötsligt och orsaka smärta, svullnad och obehag i bäckenregionen.

Bitestikelinflammation, även känd som epididymit, kan vara akut eller utvecklas till en kronisk form och påverka mäns livskvalitet avsevärt. Enligt läkare som jag pratat med är bitestikelinflammation ganska vanligt förekommande hos män och det är inte ovanligt att inflammation kommer och går i bitestiklar och sädesledare. Inflammationen får då läka ut sig själv och man kan ta smärtstillande i form av Naproxen medan man väntar på läkning. Är det en bakteriell inflammation så får du feber och hög smärta och ska då uppsöka läkare för urinprov där labbet sedan odlar fram vilken bakteriestam det rör sig om. Sedan sätter läkaren in rätt antibiotika mot dessa bakterier.

I denna artikel kommer vi att utforska orsaker, symtom och behandlingsalternativ för epididymit, och erbjuda en djupare förståelse för detta medicinska tillstånd som kan påverka mäns hälsa och välbefinnande.

Symptom vid bitestikelinflammation

Symptomen på bitestikelinflammation kan variera beroende på om inflammationen är akut eller kronisk samt dess underliggande orsak. Bitestiklarna är rörformade strukturer som ligger på baksidan av varje testikel och är ansvariga för att transportera och lagra spermier. Här är några vanliga symptom vid bitestikelinflammation:

 • Smärta: Smärta är ett vanligt symptom och kan vara lokaliserad till ena eller båda bitestiklarna. Smärtan kan vara skarp, molande eller pulserande och kan stråla ut i ljumsken eller nedre delen av magen.
 • Svullnad: Bitestikelinflammation kan leda till svullnad av den drabbade bitestikeln. Svullnaden kan vara märkbar och ökad känslighet kan uppstå vid beröring.
 • Rödhet och värme: Det drabbade området kan vara rött och varmt vid beröring på grund av inflammationen.
 • Feber och allmän sjukdomskänsla: Vid akut inflammation kan feber och en allmän känsla av sjukdom förekomma. Detta är vanligare om orsaken till inflammationen är bakteriell.
 • Svårigheter att urinera: En del människor kan uppleva smärta eller besvär vid urinering på grund av den nära kopplingen mellan bitestiklarna och urinvägarna.
 • Utlösningssmärta: Smärta vid utlösning kan förekomma hos vissa individer med bitestikelinflammation.
 • Flytning från penis: Om inflammationen är bakteriell kan det finnas utsläpp från penis, och detta kan vara vitt eller grönt.

Om du upplever några av dessa symptom, särskilt om de är plötsliga eller ihållande, bör du söka medicinsk vård. Bitestikelinflammation kan vara antingen bakteriell eller icke-bakteriell, och behandlingen kan variera beroende på orsaken. En läkare kan göra en korrekt diagnos och föreslå lämplig behandling baserat på dina symtom och medicinska historia.

Behandling vid epididymit

I Sverige, liksom i många andra länder, baseras behandlingen av bitestikelinflammation (epididymit) och inflammation i sädesledarna (vesiculitis) på orsakerna till besvären. Om dessa besvär orsakas av bakteriell infektion, används antibiotika ofta som en effektiv behandling. Däremot är det inte alltid fallet att dessa tillstånd beror på en bakteriell infektion. Det finns icke-bakteriella orsaker till bitestikelinflammation och sädesledarinflammation, som kan kräva andra behandlingsmetoder.

Förbitestikelinflammation och inflammation i sädesledarna, även kallade icke-bakteriell prostatit, kan orsakas av olika faktorer såsom muskulära problem, autoimmuna reaktioner eller inflammation utan tydlig bakteriell närvaro. Eftersom antibiotika är riktade mot bakterier, är de inte alltid den mest effektiva behandlingen för icke-bakteriella orsaker till dessa tillstånd.

Läkare strävar efter att göra en korrekt diagnos och föreslå en behandling som är mest lämplig för den underliggande orsaken till patientens besvär. Om det inte finns tecken på en bakteriell infektion, kan det vara mindre meningsfullt att förskriva antibiotika, eftersom det inte skulle behandla den faktiska orsaken till inflammationen. Smärtlindrande läkemedel, såsom Naproxen, kan då istället användas för att lindra obehag och smärta i samband med dessa tillstånd.

Antibiotika vid baktieriell bitestikelinflammation

Antibiotika används för att bekämpa och eliminera den bakteriella infektionen som orsakar inflammationen. Vilket antibiotikum som föreskrivs kan bero på den identifierade bakteriestammen och dess känslighet för olika läkemedel. Nedan är några av de antibiotika som kan användas vid behandling av bakteriell bitestikelinflammation:

 • Doxycyklin: Detta bredspektrumantibiotikum tillhör tetracyklingruppen och används ofta för att behandla bakteriella infektioner, inklusive de som kan orsaka bitestikelinflammation.
 • Ciprofloxacin: Detta tillhör kinolongruppen av antibiotika och används ofta för att behandla bakteriella infektioner i urinvägarna, inklusive bitestikelinflammation.
 • Levofloxacin: En annan kinolonantibiotika som används för att behandla infektioner som kan påverka bitestiklarna.
 • Ofloxacin: Ett annat antibiotikum i kinolonklassen som kan användas vid behandling av bitestikelinflammation.

Vilket antibiotikum som föreskrivs och behandlingslängden kan variera beroende på den specifika bakteriestammen och svårighetsgraden av infektionen. Det är viktigt att ta hela antibiotikakuren som föreskrivs av läkaren, även om symtomen förbättras tidigare, för att säkerställa att alla bakterier elimineras och förhindra återkommande infektioner.

Självmedicinering med antibiotika bör undvikas, och rätt diagnos och behandlingsplan bör fastställas av en läkare baserat på patientens medicinska historia, symtom och eventuella laboratorietester.

Vad är kronisk epididymit?

Kronisk epididymit är en långvarig inflammation i bitestiklarna (epididymis), som är rörformade strukturer som ligger på baksidan av varje testikel. Epididymit kan klassificeras som akut eller kronisk beroende på varaktigheten av symtomen.

Kronisk epididymit kan vara resultatet av en obehandlad eller återkommande akut epididymit, men det kan också utvecklas gradvis utan någon tydlig akut fas. Ofta kan orsaken till kronisk epididymit vara svårare att fastställa och kan vara kopplad till faktorer som långvarig inflammation, låggradig infektion, eller problem med immunsystemet.

Behandlingen av kronisk epididymit kan vara utmanande och kan inkludera:

 • Antibiotika: Om orsaken är en bakteriell infektion kan läkaren ordinera antibiotika. Vid kronisk epididymit kan behandlingen vara längre än vid akut epididymit.
 • Antiinflammatoriska läkemedel: Smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel kan användas för att lindra smärta och inflammation.
 • Vila och stödåtgärder: Att undvika överansträngning och bäckenvila kan hjälpa till att lindra symtomen. När jag nämner ”bäckenvila” syftar jag på att undvika överansträngning och att minimera aktiviteter som kan öka trycket i bäckenregionen. Att lyfta tunga föremål kan öka trycket i bäckenregionen och orsaka obehag. Att sitta under långa perioder kan öka trycket på bitestiklarna och förvärra symtomen. För vissa män kan sexuell aktivitet orsaka obehag eller smärta. I sådana fall kan det vara lämpligt att undvika aktiviteterna tills symtomen lindras.

Kan bitestikelinflammation hänga ihop med prostatit?

Bitestikelinflammation (epididymit) och prostatit är två skilda medicinska tillstånd, men de kan ibland vara relaterade eller förekomma samtidigt. Både bitestikelinflammation och prostatit involverar inflammation i det manliga reproduktionssystemet, och de delar vissa gemensamma riskfaktorer och bakomliggande orsaker. Här är några möjliga samband:

 • Bakteriell infektion: Både bitestikelinflammation och prostatit kan vara resultatet av en bakteriell infektion. Om en bakteriell infektion inträffar i urinröret eller andra delar av urinvägarna, kan den sprida sig uppåt och påverka både bitestiklarna och prostatan.
 • Urinrörsinfektion: Infektioner som börjar i urinröret kan ibland sprida sig till bitestiklarna och prostatan. Urinrörsinfektioner är en gemensam underliggande orsak till dessa tillstånd.
 • Lymfsystemet: Bitestiklarna och prostatan är nära relaterade anatomiskt och delar lymfsystemet. En infektion eller inflammation i en av dessa strukturer kan potentiellt påverka det omgivande området genom lymfatisk spridning.
 • Inflammatoriska processer: Både bitestikelinflammation och prostatit kan vara resultatet av inflammatoriska processer som inte nödvändigtvis är kopplade till bakteriella infektioner. Autoimmuna eller andra inflammatoriska mekanismer kan spela en roll i utvecklingen av dessa tillstånd.
 • Kroniska bäckenbesvär: Vissa män kan uppleva kroniska besvär i bäckenregionen som involverar både bitestiklarna och prostatan. Detta kan inkludera långvarig inflammation och smärta.